17EA9A18-8533-443F-B147-353C547B052E
 

關務特考三等、四等、五等104、105、106年歷年錄取率及最低錄取分數


關務特考為財政部關務署暨所屬基隆關、臺北關、臺中關、高雄關進用人才設立之考試,與一般公務員不同,關務人員之工作,必須排班、輪調,工作多元,關務人員的薪資較優渥,四等人員薪資有42K,三等人員薪資則高達56K。歡迎各界菁英踴躍報名加入關務人員的服務行列!關務特考-關務特考三等錄取率

類科別 106年錄取率 105年錄取率 104年錄取率
到考
人數
錄取
人數
錄取率 到考
人數
錄取
人數
錄取率 到考
人數
錄取
人數
錄取率
財稅行政 213 20 9.39% 191 16 8.38% 179 5 2.79%
關稅法務 387 30 7.75% 395 24 6.08% 306 4 1.31%
關稅會計 308 15 4.87% 335 18 5.37% 324 2 0.62%
關稅統計 - - - 98 5 5.10% - - -
資訊處理 226 8 3.54% 210 10 4.76% 227 3 1.32%
機械工程 109 31 28.44% 103 24 23.30% 126 6 4.76%
電機工程 190 48 25.26% 207 41 19.81% 178 7 3.93%
化學工程 161 39 24.22% 143 27 18.88% 138 7 5.07%
紡織工程 73 20 27.4% 60 15 25% 30 2 6.67%
輻射安全技術工程 110 19 17.27% 114 23 20.18% 81 7 8.64%
藥事 32 16 50% 42 9 21.43% 51 4 7.84%
船舶駕駛 - - - 21 2 9.52% - - -
輪機工程 - - - - - - 12 1 8.33%


關務特考-關務特考四等錄取率

類科別 106年錄取率 105年錄取率 104年錄取率
到考
人數
錄取
人數
錄取率 到考
人數
錄取
人數
錄取率 到考
人數
錄取
人數
錄取率
一般行政 1 588 38 2.39% 1 554 20 1.29% 1 554 20 1.29%
關稅會計 329 8 2.43% - - - - - -
關稅統計 - - - 259 3 1.16% 259 3 1.16%
資訊處理 238 4 1.68% 335 6 1.79% 335 6 1.79%
機械工程 160 11 6.88% 205 9 4.39% 205 9 4.39%
電機工程 246 15 6.1% 243 8 3.29% 243 8 3.29%
化學工程 239 18 7.53% 227 9 3.96% 227 9 3.96%
紡織工程 69 7 10.14% 64 4 6.25% 64 4 6.25%


關務特考-關務特考五等錄取率

類科別 106年錄取率 105年錄取率 104年錄取率
到考
人數
錄取
人數
錄取率 到考
人數
錄取
人數
錄取率 到考
人數
錄取
人數
錄取率
船舶駕駛 - - - 33 3 9.09% 41 2 48.7%
輪機工程 - - - 34 1 2.94% - - -


關務特考-關務特考三等最低錄取分數

關務特考-關務特考三等最低錄取分數
  106年 105年 104年
財稅行政 60.3 53.66 61.64
關稅法務 61.22 54.04 69.38
關稅會計 63.64 63.66 61.48
關稅統計 - 69.24 -
資訊處理 64.68 58.86 65.42
機械工程 56.42 50 58.18
電機工程 52.16 50.8 69.52
化學工程 52.78 56.04 61.68
紡織工程 56.04 50 65.26
輻射安全技術工程 62.02 63.28 76.12
藥事 50.82 50 60.04
船舶駕駛 - 63.34 -
輪機工程 - - 72.72


關務特考-關務特考四等最低錄取分數

關務特考-關務特考四等最低錄取分數
  106年 105年 104年
一般行政 69.6 69.6 69.6
關稅會計 77.6 68.4 -
關稅統計 - 70.4 75.6
資訊處理 71.9 70.3 68.8
機械工程 66.8 60.2 60.8
電機工程 72 69.8 66.2
化學工程 64.8 64.8 65.2
紡織工程 64.6 53.2 64.6


關務特考-關務特考五等最低錄取分數

關務特考-關務特考五等最低錄取分數
  106年 105年 104年
船舶駕駛 - 80.5 68
輪機工程 - 81 -

    學爸 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()